Shopme.vn hỗ trợ thanh toán qua 2 hình thức:

Tiền mặt khi giao hàng và chuyển khoản ngân hàng. 

Với hình thức tiền mặt khi giao hàng, sau khi nhận đơn hàng, quý khách vui lòng gửi tiền lại cho người giao và xác nhận chữ kí

Với hình thức chuyển khoản ngân hàng. Sau khi thanh toán vui lòng liên hệ email: tainguyen.stkt@gmail.com + thông tin hóa đơn để chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác nhận